OFERTA FIRMY ARTFONEPomiary akustyczne:
1. Pomiary hałasu w środowisku
2. Pomiary hałasu od wyposażenia technicznego budynku
3. Pomiary hałasu na stanowisku pracy
4. Pomiary izolacyjności przegród budowlanych od dźwięków powietrznych
5. Pomiary izolacyjności przegród budowlanych od dźwięków uderzeniowych (wkrótce)
6. Pomiary czasu pogłosu
7. Pomiary zrozumiałości mowy
8. Projekty akustyczne w środowisku od hałasu przemysłowego.
9. Lokalizacja źródeł dźwięku i miejsc o zmniejszonej izolacyjności akustycznej metodą pomiaru natężenia dźwięku
10. Klasyfikacja ważności źródeł dźwięku metodą pomiaru natężenia dźwięku
11. Inne pomiary akustyczne

Pomiary wibracji:
1. Pomiary drgań budynków, w tym drgań sejsmicznych
2. Pomiary drgań urządzeń
3. Pomiary drgań na stanowisku pracy
4. Inne pomiary wibracji np. z uwzględnieniem analizy częstotliwościowej

Realizacja zabezpieczeń akustycznych
1. Obudówy głuszące
2. Tłumiki
3. Ekrany
4, Inne zabezpieczenia akustyczne np. poprzez instalację urządzeń wymuszających zmianę charakterystyki pracy źródeł hałasu

Realizacja i sprzedaż zabezpieczeń antywibracyjnych
1. Wibroizolacja za pomocą wibroizolatorów, sprzedaż wibroizolatorów
2. Realizacje przy użyciu płyt bezwładnościowych, sprzedaż elementów do budowy płyt bezwładnościowych
3. Realizacje przy użyciu tłumików masowych
www.artfone.com
tel: 0602278519
tel/fax: 22 6122106
email: artfone@artfone.com
Wypożyczanie sprzętu pomiarowego
(patrz zakładka sprzęt na naszej stronie).

Sprzedaż sprzętu pomiarowego
Obecnie oferujemy:
1. Wszechkierunkowe źródło dźwięku do pomiarów akustycznych.
       - źródło wszechkierunkowe 12 głośnikowe
       - wzmacniacz impulsowy 2x 450W, który może być zabudowany na życzenie wewnątrz źródła
       - equalizer tercjowy
2. Pełną gamę produktów firmy BSWA - patrz załączony katalog.

Sprzedaż materiałów kształtujących akustykę wnętrz.
Obecnie oferujemy:
1. Tynki dźwiękochłonne Sonaspray i K-13 firmy ICC jako partner Polskiego Dystrybutora tych materiałów na terenie województwa mazowieckiego.


Powrót do strony głównej