www.artfone.com
tel: 0602278519
tel/fax: 22 6122106
email: artfone@artfone.com
   Wyznaczanie dróg przenikania dźwięku przy użyciu sondy do pomiarów natężenia dźwięku *

       Jest to jedyna metoda pomiarowa, która umożliwia jednoznaczne i dokładne oznaczenie w których miejscach przegroda budowlana ma zmnieszoną izolacyjność akustyczną lub gdzie przebiegają drogi przenikania dźwięku z jednego pomieszczenia do drugiego (tzw. dziur dźwiękowych).

       Należy pamiętać, że dźwięk w budynkach może przemieszczać się nie tylko bezpośrednio przez ściany, ale również, przez instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, przez szachty instalacyjne i elementy konstrukcyjne budynku. Ściany mogą być wybudowane z materiałów o różnej izolacyjności z drzwiami i oknami przez które może następować intensywniejsze przenikanie dźwięków.
       
       Można sobie wyobrazić sytuację, w której dla zmierzenia jakości przegrody budowlanej umieszczamy w jednym pomieszczeniu źródło dźwięku, a w pomieszczeniu odbiorczym poprzez uśrednienie wyników pomiarów ciśnienia dźwięku w przestrzeni określamy ilość dźwięku przenikającego.
Powyższa metoda, jakkolwiek skuteczna przy określaniu ilości dźwięku przenikającego z pomieszczenia do pomieszczenia i wykorzystywana w procedurach pomiaru izolacyjności przegród budowlanych niekoniecznie musi prowadzić do określenia którędy dokładnie dźwięk przenika pomiędzy pomieszczeniami. Ponadto istnienie fal stojących w pomieszczeniach może całkowicie zniweczyć próby określenia "dziur dźwiękowych" tą metodą.
Przeprowadzając pomiary natężenia dźwięku jesteśmy w stanie mierzyć moc akustyczną emitowaną przez bardzo małe powierzchnie ściany. Możemy również lokalizować źródła hałasów w ścianach poprzez wykonywanie map akustycznych natężenia dźwięku dla poszczególnych ścian pomieszczenia.
Inną metodą wykorzystującą sondę do pomiaru natężenia dźwięku a umożliwiającą lokalizację źródeł hałasu w przegrodach budowlanych jest metoda skanowania sondą nad powierzchnią ściany (zwana metodą  poszukiwania 0). Metoda ta umożliwia jednoznaczne i bardzo dokładne określenie miejsc najbardziej intensywnego promieniowania dźwięków przez ścianę.

Pomiar ten jest zalecany tam, gdzie:
- spotykamy się z sytuacją, gdzie następuje przenikanie niepożądanych dźwieków z innego pomieszczenia lub z zewnątrz i chcielibyśmy jak najskuteczniej i najtaniej ten problem usunąć,
-chcemy sprawdzić jakość wybudowanej przez nas obudowy dźwiękochłonnej i określić w których miejscach następuje najbardziej intensywne przenikanie dźwięków z obudowy na zewnątrz lub z zewnątrz do obudowy
- budujemy pomieszczenie o szczególnych wymaganiach co do izolacyjności przegród budowlanych:
       - studio nagraniowe, telewizyjne,
       - gabinety lekarskie, w szczególności gabinety do badań słuchu, komory audiometryczne,
       - pomieszczenie do ciągłego przebywania ludzi polożone blisko źródeł dźwięku,
       - inne pomieszczenia np. pomieszczenia szkolne.
   i chcielibyśmy na etapie wykończenia tego pomieszczenia sprawdzić, w którym miejscu może nastąpić niepożądane przenikanie dźwięków.

Szczególną właściwością tej metody pomiarowej jest to, że w stosunku do metody ciśnieniowej umożliwia jednoznaczną i precyzyjną identyfikację źródeł dźwięku w pomieszczeniu.


Do wyznaczania dróg przenikania dźwięku przez przegrody standardowo stosujemy:
- Źródło wielokierunkowe OS1 OMNIDIRECTIONAL produkcji naszej firmy
- przedwzmacniacz zasilający 12 AB firmy GRAS 1 sztuka
- jedną z dwóch sond do pomiaru natężenia dźwięku będących na naszym wyposażeniu
- kartę dźwiękową digigram VX440
- oprogramowanie komputerowe

Pomiar jest dostępny, jako usługa, którą mozna zamówić w naszej firmie.

*metoda pomiaru natężenia dźwięku jako sondę pomiarową wykorzystuje 2-mikrofonową sondę do pomiaru natężenia dźwięku, natomiast metoda ciśnieniowa (czyli pomiaru ciśnienia akustycznego) wykorzystuje standardowy przyrząd do pomiaru ciśnienia dźwięku.