O NAS

                jest firmą inżyniersko-handlową, której główny profil działania obejmuje wykonywanie usług pomiarowych projektowych i wykonawczych z zakresu szeroko pojętej akustyki oraz ochrony przed hałasem i wibracjami.

Akustyka i Drgania:

Pomiary i oceny akustyczne zlecane nam spełniają wszystkie wymagania nakładane przez ustawodawcę w Polsce i są zgodne z Polskimi Normami. Na życzenie klienta potrafimy też realizować nietypowe pomiary wg unikalnych specyfikacji lub wg przepisów międzynarodowych.

Specjalizujemy się  w wielu dziedzinach akustyki oraz znamy i realizujemy bardzo wiele różnych sposobów ochrony przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej. Nasze wieloletnie doświadczenie ma odzwierciedlenie w zadowoleniu naszych Klientów.

Bardzo duże doświadczenie nabyte podczas współpracy z największymi sieciami handlowymi w Polsce w dziedzinie redukcji hałasu od urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz nasza wiedza merytoryczna odnośnie tej kategorii źródeł hałasu, pozwalają postawić tezę, że w tym zakresie ochrony przeciwhałasowej po prostu nie mamy konkurencji o porównywalnych kwalifikacjach.

Zdobyte doświadczenia pozwoliły nam stworzyć unikalne procedury pomiarowe zgodne z Normami, weryfikujące jakość izolacji akustycznych użytych w istniejących budynach. Impulsem do podjęcia takich działań była bardzo szeroka kategoria praktycznych zagadnień zlecanych nam przez administracje, właścicieli sklepów położonych wewnątrz budynków mieszkalnych czy też samych lokatorów niepokojonych przez uciążliwości związane z hałasem związanym z funkcjonowaniem innych użytkowników lokali. Z naszej praktyki wynika, że JEDYNYM TANIM I W 100% SKUTECZNYM SPOSOBEM UNIKNIĘCIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UCIĄŻLIWYM PRZENIKANIEM HAŁASÓW Z LOKALU DO LOKALU JEST DZIAŁANIE JESZCZE NA ETAPIE ODBIORU LOKALU OD DEVELOPERA LUB WYKONAWCY, LUB PODCZAS DOSTOSOWYWANIA POMIESZCZENIA DO FUNKCJI UŻYTKOWEJ. Wykonywane przez nas pomiary izolacyjności przegród budowlanych mogą być przesłanką do wstrzymania  odbioru prac budowlanych, lokalu od wykonawcy lub służyć jako dane do wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

Potrafimy zaprojektować i zrealizować wystrój wnętrza pomieszczenia modelując specyficzne potrzeby akustyczne klienta. Nasze działania mogą nie tylko ograniczać się do wykonania projektu, ale również możemy być wykonawcami zaprojektowanych modyfikacji. W przypadku bardziej wymagających pomieszczeń tej dziedzinie współpracujemy z bardzo doświadczonymi akustykami w których dorobku znajdują sie tak prestiżowe obiekty jak Studia Polskiego Radia czy sale w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Oprócz obliczeń jesteśmy w stanie również wykonać pomiary czasu pogłosu pomieszczenia, który to parametr w praktyce kształtuje klimat akustyczny wnętrza.

Posiadamy odpowiednie przyrządy i wiedzę by móc zmierzyć takie parametry pomieszczeń jak zrozumiałość mowy, czy też współczynnik straty zrozumiałości. Parametry te stosowane do oceny systemów nagłaśniania mowy w budynkach znajdują również zastosowanie do oceny akustycznej takich pomieszczeń jak sale konferencyjne,  sale widowiskowe czy hale sportowe. Wspólczynnik straty zrozumialości może być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy obiektywnie sprawdzić czy w przestrzeni otwartej pomieszczenia niepożądane informacje nie wydostaną się poza bezpieczny obszar i nie dotrą do niepożądanych uszu.

Rozwiązujemy wiele innych problemów z dziedziny akustyki, emisji drgań i hałasu włączając w to tworzenie pism urzędowych takich jak np. stworzenie wniosku o pozwolenie na emisję hałasu.

Kogo uważamy za swojego potencjalnego klienta?

Osoby fizyczne, zakłady, firmy, fabryki itp., które mogą być potencjalnymi źródłami hałasu przeszkadzającego innym, włączając w to firmy budowlane lub instalacyjne, których urządzenia mogą zakłócać spokój i emitować ponadnormatywny hałas.

Osoby, firmy, instytucje które sąsiadują z urządzeniami zakłócajacymi ich spokój i chciałyby dostać jednoznaczną ekspertyzę co do spełnienia przepisów odnoście dopuszczalnej emisji hałasu na danym terenie.

Osoby, firmy, instytucje które chciałyby poprawić warunki akustyczne w pomieszczeniu (włączając w to sale konferencyjne, gimnastyczne itp. ale i prywatne mieszkania lub pokoje do odsłuchu muzyki w domach).

Firmy, które zajmują się nagłaśnieniem pomieszczeń, zarówno te zajmujące się kompleksowymi systemami nagłaśniania profesjonalnego jak i te których głównymi odbiorcami są osoby prywatne.

Architektów, którzy projektują budynki różnego przeznaczenia a chcieliby to robić zgodnie ze sztuką i uwzględniając uwarunkowania akustyczne.

Każdego kto jest zainteresowany współpracą z nami w dziedzinie akustyki, wibracji, w przeprowadzaniu prac badawczych, eksperymentów i innych przedsięwzięć.

www.artfone.com
tel: 0602278519
tel/fax: 22 6122106
email: artfone@artfone.com
Powrót do strony głównej