www.artfone.com
tel: 0602278519
tel/fax: 22 6122106
email: artfone@artfone.com
   Pomiary drgań budynków, konstrukcji budowlanych, drgań sejsmicznych

       Pomiary drgań budynków, konstrukcji stropów, pomiary sejsmiczne i inne pomiary drgań należące do kategorii niskoczęstotliwościowych (1-350 Hz) i o bardzo zróżnicowanych prędkościach:  (0,0035 - 115 mm/s) to pomiary wykonywane przez nas między innymi przy uzyciu specjalizowanego urządzenia pomiarowo-rejestrującego firmy Syscom / Bartec MR 2002CE.

Pomiary te mogą znaleźć zastosowanie, między innymi do:
- określenia wpływu dragań przenoszonych przez grunt na konstrukcję budynku, mostu, drogi itp.
       - w celu określenia wpływu drgań na konstrukcję samego budynku,
       - w celu określenia wpływu drgań na ludzi przebywających w budynku,
       - w celu określenia wplywu drgań na precyzyjne maszyny i urządzenia znajdujące się w budynku (np. mikroskopy elektronowe, urządzenia pomiarowe, medyczne precyzyjne obrabiarki i inne, dla których określone są szczególne warunki dopuszczalnych drgań podłoża),
       - pomiary mogą być również wykonane na planowanym miejscu inwestycji w celu określenia wpływu potencjalnych źródeł drgań sejsmicznych na projektowany budynek - dróg, linii kolejowych i        tramwajowych, pobliskich zakładów przemysłowych, kopalni, kamieniołomów i innych.
       - w  celu określenia wpływu drgań urządzeń zainstalowanych w budynku (sprężarek, pras, urządzeń przemysłowych emitujących drgania itp.) na konstrukcję budynku i na inne urządzenia znajdujące się w pobliżu,


       
Posiadany system pomiarowy umożliwia między innymi:
- zapis i analizę zdarzeń w 3 kierunkach
- analizę czasową i częstotliwościową sygnałów (w tym analizę tercjową)
- analizę zarówno prędkości drgań, jak również przemieszczenia i przyśpieszenia
- możliwa jest interpretacja wyników porównywanych zarówno z normami zagranicznymi jak i polskimi
- przedstawiony poniżej nomogram pokazuje zakres możliwych zakresów pomiarowych urządzenia w funkcji częstotliwości, prędkości, przyśpieszenia i przemieszczenia drgań.
                                                                                                      (w celu powiekszenia proszę kliknąć)